Dobropoljska

Glavni projekat za izvođenje stambenog objekta u ul.Dobropoljska br.56.

  • Lokacija:Beograd
  • Površina:P=1.840,00m2

Poslovni partneri