PPOV Zlatibor

Postrojenje za prečišćavanje vode na Zlatiboru

  • Lokacija:Zlatibor
  • Površina:P=1.800,00m2

Poslovni partneri