Zage Malivuk

Glavni projekat za izvođenje stambeno-poslovnog kompleksa (jedanaest objekata) u ul. Zage Malivuk

  • Lokacija:Beograd
  • Površina:P=44.000,00m2

Poslovni partneri