Fitofarmacija

Glavni arhitektonsko - građevinski projekat za izvođenje skladišta ambalaže Fitofarmacija u Zemunu (raspon čeličnih rešetki l=28,00m)

  • Lokacija:Beograd
  • Površina:P=1.900m2

Poslovni partneri