Glavni projekat konstrukcije za izvođenje poslovnog objekta DPC u Beogradu.

  • Lokacija:Beograd
  • Površina:P=4.000,00m2

Poslovni partneri