Megatrend

Glavni projekat konstrukcije poslovnog objekta Univerziteta MEGATREND.

  • Lokacija:Beograd
  • Površina:P=5,500.00m2

Poslovni partneri